4e Steakfestijn Vlaams Belang Koepel Gent

Op vrijdag 19 maart ging alweer het 4de Steakfestijn van Vlaams Belang Koepel Gent door in de polyvalente zaal van het Dienstencentrum in Gentbrugge. Het bestuur had gekozen voor deze locatie omwille van de vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de ruime parking.

Vlaams volksvertegenwoordiger en Koepelvoorzitter Johan Deckmyn verwelkomde de 150 aanwezigen die intussen mochten genieten van hun aperitief, een fluit Crémant. De tafelrede werd uitgesproken door Joris Van Hauthem, Vlaams volksvertegenwoordiger, gemeenschapsenator en tevens fractieleider in de gemeenteraad van Lennik. Als ervaringsdeskundige kwam de splitsing van B-H-V en de toenemende verfransing van de Vlaamse Rand natuurlijk uitvoerig aan bod.

Intussen was de honger aangescherpt en mocht men naar believen aanschuiven aan het ruim voorziene buffet. Iedereen was vol lof over het aangeboden maal en de vlotte bediening wat maakt dat de formule zeker voor herhaling vatbaar is.

Gemeenteraadslid Gabi De Boever coördineerde met de hulp van heel wat sponsors en Gentse bestuursleden de even traditionele als rijkelijke tombola zodat niet alleen de buikjes maar ook de afdelingskas wat kon gespekt worden. Daarna werd nog gezellig nagekaart bij een goed glas bier of wijn (of een kop koffie …). En voor sommigen liep dit al even traditioneel uit tot in de vroege uurtjes!

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...