Autoverkeer in centrum moet blijven

Wis Versyp (Vlaams Belang) eist dat er een einde komt aan het huidige anti-autobeleid want het stadscentrum moet met de wagen bereikbaar blijven.

“De bereikbaarheid van de stad via openbaar vervoer is tijdens de huidige legislatuur verslechterd want De Lijn schrapte zelfs avondlijnen. Nochtans heeft de Gentenaar recht op toegankelijk én frequent vervoer, waarbij het bus-, trein- en tramverkeer maximaal op mekaar afgestemd zijn. Bijna alle partijen willen de afbraak van het viaduct dat Gent aan het Zuid met de autosnelweg verbindt. Ze willen de volledige site aan de Zuid herinrichten en dit al dan niet met een tunnel, maar wij vinden de afbraak geen prioriteit. Ze willen van het Zuidpark blijkbaar een prestigieus 'Central Park' maken, iets wat veel geld zal kosten.
Wij vinden dat er beter geïnvesteerd wordt in nieuwe woningen.” (DADI)
De Streekkrant

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...