Doder Alain Verlodt op vrije voeten

Op vrijdag 29 juni nam Vlaams parlementslid Johan Deckmyn, net als duizenden andere supporters van AA Gent, deel aan een stille mars n.a.v. de dood van Alain Verlodt.

Alain werd gedood doordat ene A.L. (over zijn nationaliteit mag niemand blijkbaar iets weten) hem rake slagen toediende aan het Van Beverenplein. Deckmyn en enkele medestanders (op de foto VB-gemeenteraadslid Ortwin Depoortere) steunden daarmee de actie tegen zinloos geweld.

In de eerste week van augustus wordt A.L. blijkbaar al vrijgelaten. Volgens het Gentse parket had A.L. niet de bedoeling Alain te doden. Het Vlaams Belang is verbolgen over deze vrijlating, die nogmaals aantoont dat daders van criminele feiten straffeloos hun gang kunnen gaan.

De dader moet zich aan enkele voorwaarden houden. Zo mag hij niet in de buurt van het Van Beverenplein komen (voor zijn eigen veiligheid!) en moet hij een vast adres zoeken (!). Dit is de omgekeerde wereld.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: niet de slachtoffers en hun nabestaanden, maar de daders moeten gestraft worden. Zonder pardon!

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...