Geen akkoord over hoofddoekenverbod in Gent

Burgemeester legt oppositie het zwijgen op

Op vrijdag 14 maart 2008 vernamen wij van de schepen van Personeel Fatma Pehlivan (sp.a) dat er een akkoord gesloten was tussen de Gentse meerderheidspartijen sp.a en Open Vld inzake de praktische toepassing van het hoofddoekenverbod voor het stadspersoneel. Dit verbod werd eind november vorig jaar door een alternatieve meerderheid van Open Vld, CD&V en Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad goedgekeurd.

De volgende dag (zaterdag 15 maart) liet schepen Peeters (Open Vld) in de kranten echter al weten dat hier (op een paar afspraken na) helemaal niets van aan was.

Francis Van den Eynde, fractievoorzitter van het Vlaams Belang (de grootste oppositiepartij in Gent) was dan ook van plan om tijdens het vragenuurtje dat de gemeenteraadszitting van vanavond voorafgaat, schepen Pehlivan over één en ander aan de tand te voelen. Dit was totaal conform het Huishoudelijk Reglement van de Gentse Gemeenteraad. Art. 58 voorziet namelijk dat bij uitzondering op maandagochtend (de dag waarop de gemeenteraad plaatsvindt) vragen tot 09u30 kunnen ingediend worden, wanneer ze betrekking hebben op feiten die zich tijdens het voorafgaande weekeinde hebben voorgedaan. Wat hier overduidelijk het geval was.

Burgemeester Termont beroept zich echter op art. 59 van hetzelfde reglement om Francis Van den Eynde het zwijgen op te leggen. Dit artikel bepaalt dat de voorzitter van de Gemeenteraad over de ontvankelijkheid van een vraag mag oordelen. De burgemeester leest echter art. 59 zeer selectief vermits de laatste paragraaf de niet-ontvankelijkheid van een vraag als volgt definieert: “Zijn niet ontvankelijk de vragen die betrekking hebben op onderwerpen die reeds op de agenda van de Gemeenteraad staan”. Niets meer en niets minder. M.a.w. de weigering van Termont is enkel en alleen politiek gemotiveerd. De burgemeester vindt de vraag vervelend en legt conform het sociaal model van de voormalige DDR de oppositie op brutale en arbitraire wijze het zwijgen op. Gent is een vrije en vrolijke stad, maar niet voor wie dissident durft te denken.

Francis Van den Eynde zal vanavond dan ook bij de aanvang van de Gemeenteraad namens de Vlaams-Belangfractie met de nodige klem tegen de dictatoriale houding van de burgemeester protesteren.

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

In bijlage vindt u de relevante berichtgeving hieromtrent.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...