Gent wil harde aanpak fraude bij steunaanvragen nieuwe EU-burgers

Het schepencollege van Gent behandelt morgen een beleidsnota die fraudesystemen moet aanpakken bij nieuwe EU-burgers die steun aanvragen.

De stad vraagt een gecoördineerde aanpak waarbij parket en arbeidsauditoraat gevraagd wordt actiever op te treden. Dat antwoordden burgemeester Daniël Termont (sp.a) en OCMW-voorzitter Geert Versnick (Open Vld) na een mondelinge vraag van de Vlaams Belangfractie op de gemeenteraad.

Bulgaren en Slovaken
Het stadsbestuur wil malafide praktijken bij het bekomen van arbeidskaarten tegengaan. Mensenhandelaars zouden vooral Bulgaren en Slovaken lokken en hen via valse arbeidskaarten laten inschrijven bij het OCMW, waarna ze dikwijls een deel van het leefloon incasseren.

“We gaan de politie vragen om in de domiciliëringsprocedure een negatief advies te geven voor mensen die in overbevolkte en onveilige panden wonen”, aldus burgemeester Termont. “We niet gedomicilieerd is, kan geen steun krijgen van het OCMW.” Hij roept het parket en de arbeidsinspectie op om actiever misbruiken op te sporen.

Werkbereidheid en taal leren
Gent telde in 2010 gemiddeld 967 nieuwe EU-burgers onder de leefloners, vermoedelijk zestig procent (580) is van Roma-afkomst. OCMW-voorzitter Versnick wil enkele strenge voorwaarden om leeflonen toe te kennen. “Er moet werkbereidheid zijn, tachtig procent aanwezigheid op taallessen en de kinderen moeten gestimuleerd worden school te lopen en de taal te leren.”

Schepen van burgerzaken Catharina Segers (Open Vld) wil een strengere toepassing van de gemeentewet bij inschrijvingen in het vreemdelingenregister. “We moeten ook het statuut werkgever-werknemer beter controleren en vervalste arbeidscontracten en nepzelfstandigen opmerken.”
(belga/tw)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...