Gouden jubileum in wzc De Vijvers

Vandaag was het groot feest in woonzorgcentrum De Vijvers te Ledeberg. Maria Vanoverberghe en François Naeye vierden hun gouden huwelijksjubileum temidden van vele vrienden, familieleden, vrijwilligers en werknemers van De Vijvers. De feestzaal was bijna te klein om iedereen een plaatsje te kunnen geven.
Maria vertelde voluit over de carrière van François bij de openbare omroep, waar hij in den beginne alle werk op zich nam: camera, geluid, belichting… toentertijd werd dat allemaal door 1 persoon gedaan! Maria was werkzaam met allerlei stoffen toen confectie nog niet bestond, een ambacht op zich.
Blij dat we er bij konden zijn, lange huwelijken zijn steeds minder van deze tijd, een dikke proficiat is dan ook op zijn plaats!
Op de foto herkent u ons OCMW-raadslid An Inghelram die de jubilarissen gelukwenst.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...