‘Groeten uit Gent’ of Gent zoals het is – Vlaams Belang doorprikt goednieuwsshow Gents College

Gisterenmiddag stelde het Vlaams Belang de resultaten voor van de enquête die de partij enkele weken terug opstartte in Gent. Met bijna 1600 reacties gaf dat een duidelijk staal van de Gentenaars. Het waren immers niet allemaal sympathisanten die de enquête invulden. Zo pleitte 1/3 voor het behoud van het cordon sanitaire.

Maar wat niet te loochenen was, was dat de Gentenaars hun buik vol hebben van de toestroom van vreemdelingen – en meer in het bijzonder de Roma's -, het zwerfvuil en het gebrek aan krachtdadig optreden van de politie. Verkiezing na verkiezing wordt er meer blauw beloofd maar aangezien daar niks van komt, steeg de criminaliteit de voorbije 6 jaar met bijna 40%. Recente cijfers wijzen er op dat er van beterschap helemaal geen sprake is, integendeel zelfs. Het aantal woninginbraken stijgt zorgwekkend.

Ortwin Depoortere stelde ook vast dat de Gentenaars niet tevreden zijn met de manier waarop de openbare werken zijn aangepakt. De tevredenheid over het resultaat durft al wel eens te verschillen maar de ondertussen drukbesproken Gentse stadshal kan op geen genade rekenen.

Uit die resultaten distilleerde het Vlaams Belang een 10-puntenplan dat een antwoord moet geven op de verzuchtingen van de Gentenaars. De Gentse lijsttrekker Johan Deckmyn overliep de punten, gaande van meer inspraak voor de burgers, een daadwerkelijk beleid tegen de toestroom van Roma's en illegalen, aanpak van vervuiling en criminaliteit tot daadwerkelijke steun aan de horeca en een beleid waar de auto in Gent terug op een redelijke manier wordt behandeld zodat ook bezoekers terecht kunnen in het centrum.

Om dit 10-puntenplan onder de aandacht van de Gentenaars te brengen, worden in alle bussen van Gent postkaartjes verdeeld die de problemen in Gent duidelijk zichtbaar maken. Met 'Groeten uit Gent' wordt de vinger op de etterende wonde gelegd. Gentenaars kunnen dit plan bestellen door 'groeten + naam en adres' te SMS'en naar 3111 en ontvangen daarbij een gratis pin en een gratis veiligheidshesje.

Het Vlaams Belang bewijst hierbij de enige echte oppositiepartij te zijn. De andere Gentse partijen, N-VA incluis, draaien rond de pot omdat ze eigenlijk via de verschillende regeringen in dit land systematisch meewerken aan de problemen. De N-VA heeft bij monde van minister Geert Bourgeois de toestroom van Roma's naar Gent geregeld. In wat opzicht die partij dan in Gent het verschil zal maken, is allesbehalve duidelijk.

Het Vlaams Belang kondigde ook een aantal straatacties aan in Gent om deze boodschap aan de Gentenaars over te maken.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...