Grote opkomst nieuwjaarsreceptie Gent

Ruim 200 aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie van de Koepel Gent in Wondelgem. Het was al even geleden dat er zoveel volk was. De Gentse afdeling werd immers geplaagd door interne conflicten en nu die definitief van de baan zijn vonden de Gentse militanten van het Vlaams Belang terug de weg naar de receptie. 

In zijn inleiding kon koepelvoorzitter Johan Deckmyn terugkijken op een zeer geslaagd najaar. Het bezoek aan Emirdag, waar het bestuur zelf aandringt op de terugkeer van de Gentse Turken, deed heel wat stof opwaaien in Gent. De krasse uitspraken van sp.a-schepen Tapmaz dat het Vlaams Belang nazi’s zijn, leverde hem zelfs een officiële klacht op.

Deckmyn had het ook over het uitdelen van kalendertjes, vorige week, op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Stad Gent. Een gelijkaardige actie leverde vorig jaar een gerechtelijke procedure op, zogezegd omwille van de parodie op Suske en Wiske, maar feitelijk omdat de Gentse politieke klasse ook wel weet dat het Vlaams Belang de enige oppositiepartij is in Gent. Wat de andere oppositiepartijen betreft stelde Deckmyn dat het vreemd is dat de CD&V op zoek is naar een lijsttrekker die van buiten Gent moet komen en dat het bij N-VA warm en koud tegelijk blazen is: Bracke is tegen de Roma’s, maar Bourgeois en Brepoels willen de grenzen open zetten. De Gentse N-VA is trouwens altijd al een vrij links clubje geweest. Vandaar dat onze gewezen VRT-journalist en jarenlang pleitbezorger van het cordon sanitaire Bracke er zich zo goed voelt.

Bij de sp.a zit de schrik er zo diep in dat er met Groen een kartel wordt gevormd.

Kortom: het Gentse Vlaams Belang gaat vol vertrouwen naar de kiezer.

In zijn toespraak bevestigde nationaal voorzitter Bruno Valkeniers dit: het Vlaams Belang zal zich niet laten op een hoopje vegen zoals sommige partijen en in het bijzonder de media graag laten uitschijnen. Deze verkiezingen lijken ook iets te veel te gaan over wie met welke lijst opkomt. Voorakkoorden worden al gesloten bij de traditionele partijen om de N-VA buiten te houden en die N-VA is in volle strooptocht bij de andere partijen met allerlei beloftes van mandaten. Het vel van de beer wordt ruim voor hij geschoten wordt, al verdeeld.

Daarnaast gaat de N-VA in een volledige spreidstand die ongeloofwaardig is: van de ene kant vernietigende kritiek geven op de staatshervorming in het federaal parlement maar in het Vlaams parlement diezelfde bevoegdheden toejuichen, in het federaal parlement kritiek geven over de manier waarop er rond de hypotheekaftrek wordt gecommuniceerd maar in het Vlaams Parlement net die verwarde communicatie laten doen door N-VA-minister Muyters.

Verder wees Valkeniers erop dat het Vlaams Belang van de strijd tegen de criminaliteit een belangrijk strijdpunt zal maken in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Na de toespraken mochten de aanwezigen genieten van een gratis receptie die hen door de Koepel Gent werd aangeboden. Hoeft het nog gezegd dat er veel werd nagekaart?

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...