Hoofddoekverbod ook in OCMW bevestigd

Op 27 november 2007 voerde een alternatieve meerderheid in de Gentse gemeenteraad het ondertussen fel besproken hoofddoekenverbod in. Groen! wou tijdens de gemeenteraadszitting van 27 mei die beslissing ongedaan maken. Die partij speelde in dit verband ongetwijfeld onder één hoedje met de meerderheidspartij sp.a en meende gebruik te kunnen maken van een aangekondigde afwezigheid (dienstreis) van Open VLD-schepen Van Rouveroy om het opzet te doen slagen. Ook de niet partijgetrouwe CD&V’ers Anne Martens en Zuster Monica Van Kerrebroeck werden zonder twijfel in het complot betrokken.

Om de kansen op succes te verhogen, werd het voorstel op het allerlaatste ogenblik ingediend. Dit duidelijk met het oogmerk de voorstanders van het verbod door het verrassingseffect buitenspel te zetten (het is trouwens zeer de vraag of het voorstel binnen de reglementaire termijn aan de Secretarie werd bezorgd!).

Hoe dan ook, het manoeuvre van de linkse partijen flopte. Het hoofddoekenverbod bleef overeind omdat het voorstel van Groen! in de gemeenteraad niet verder dan een staking van stemmen raakte. Het Vlaams Belang is dan ook meer dan tevreden dat de democratische beslissing van vorig jaar gehandhaafd blijft.

Onze fractie werd wel pijnlijk getroffen door de onfaire (en in feite zelfs politiek onfatsoenlijke) praktijken van Groen! die gebruik wilde maken van een dienstreis van een schepen om een regelmatige beslissing van de gemeenteraad te kelderen. Het Vlaams Belang neemt ook nota van het feit dat de hierboven vernoemde twee CD&V-dames het in deze moeilijke omstandigheden nodig geacht hebben de eigen partij in de rug te schieten.

Ondertussen heeft Gouverneur Denys op 30 mei ook het OCMW-raadsbesluit d.d. 8 april (waarin hoofddoekdracht binnen het OCMW toegelaten werd) vernietigd. Tijdens de OCMW-raad van 10 juni werd deze beslissing meegedeeld aan de raadsleden.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...