INTERVIEW: Johan Deckmyn blaast 25 kaarsen uit in Gentse gemeenteraad
Foto: Vlaams Belang. INTERVIEW: Johan Deckmyn blaast 25 kaarsen uit in Gentse gemeenteraad

INTERVIEW: Johan Deckmyn blaast 25 kaarsjes uit in Gentse gemeenteraad

Raadslid Johan Deckmyn viert deze maand zijn 25ste verjaardag in de Gentse gemeenteraad. De Vlaams Belang-fractieleider werd voor het eerst verkozen in 1995, toen nog voor het Vlaams Blok. De redactie van de Gentse Volksgazet zat even met hem samen en blies figuurlijk 25 kaarsjes uit.

Johan, 25 jaar geleden legde je de eed af als nieuw gemeenteraadslid in Gent. Hoe voelde dit toen aan?

Deckmyn: In die tijd was het niet evident om Vlaams Blokker te zijn. De beruchte ‘Zwarte zondag’ van 24 november 1991 lag nog vers in het geheugen. Dit waren de jaren van een zeer hevig cordon sanitaire, zeker ook op sociaal vlak. Het toeval wou dat ik in diezelfde week in oktober toen ook getrouwd ben.

Toen ik in de trouwkapel stond van het Gentse stadhuis stond zei de toenmalige liberale schepen van burgerlijke stand Noël Bouquet schalks: “Gij zijt dienen Vlaams Blokker hé, die maandag de eed heeft afgelegd?”

Er is ondertussen veel veranderd?

Deckmyn: Ja en neen. De indeling van de raadszaal alvast wel. Toen was dit geen halfrond zoals nu. De tafels stonden in een grote rechthoek opgesteld. De burgemeester en schepenen zaten toen met hun rug naar de grote haard in de gemeenteraadszaal. Wat de politiek betreft, valt het me op dat het er nu toch iets professioneler aan toegaat dan toen. Al laat het beleid nog duidelijk veel te wensen over.

Wie was toen burgemeester?

Deckmyn: Dat was voor het eerst de socialist Frank Beke. Die volgde toen Gilbert Temmerman (ook socialist) op als burgemeester. Het was toen trouwens erg nipt. De socialisten en liberalen hadden evenveel zetels, maar ze hadden toe afgesproken dat wie de meeste stemmen haalde de burgemeester leverde. Pech dus voor Sas Van Rouveroij, die nipt de duimen moest leggen.

Je hebt in die 25 jaar al veel politici zien komen en gaan?

Deckmyn: Inderdaad, collega Christophe Peeters (Open Vld) is ook van de “lichting 1995” en hij grapt dan ook af en toe dat hij en ik de enige Gentse politici zijn uit de vorige eeuw. In die 25 jaar zijn heel wat mensen gepasseerd. Sommigen zijn jammer genoeg al overleden. Anderen, zoals onder meer Guido Meerschaut en Koen Crucke, zijn namen die je blijft onthouden…

Welke momenten zijn je het meest bijgebleven?

Deckmyn: Dat zijn er uiteraard velen. Ik geef er vier.

Ten eerste was er de enorme rel in 2001 toen er een nieuwe politiekorpschef moest worden gekozen. Deze rel zorgde bijna voor een breuk in de toenmalige Gentse coalitie. De VLD steunde toen de Gentenaar Freddy Carlier, de SP en burgemeester Beke droegen ex-rijkswachter Paul Putteman uit Dendermonde voor. Naar verluidt zou de entourage van premier Guy Verhofstadt hier openlijk op aangestuurd hebben. De clou was natuurlijk dat er een wisselmeerderheid kwam met Vlaams Blok en dat Frank Beke boudweg stelde dat die nieuwe alternatieve meerderheid dan maar de verantwoording voor de aanstelling van Freddy Carlier als nieuwe korpschef moest schrijven. We zijn toen tot ’s morgens vroeg aan het onderhandelen geweest met CVP-fractieleider Armand De Lepeleire als bemiddelaar in die alternatieve meerderheid.

Ten tweede is er ook het roemruchte referendum rond de ondergrondse Belfortparking. Wij waren tegen, net als vele Gentenaars. Het referendum zorgde er inderdaad voor dat deze parking er niet kwam. Jammer genoeg zien we ondertussen dat daar een enorme ‘schaapstal’ voor in de plaats kwam…

“In 2007 haalden we onze slag thuis toen: het hoofddoekenverbod kwam er.”

Ten derde was er ook het hoofddoekendebat in Gent. In 2007 haalden we onze slag thuis toen Open Vld, onder druk van Vlaams Belang, een voorstel indiende dat “uiterlijke tekenen van religieuze, politieke of levensbeschouwelijke aard” verbood voor het Gentse stadspersoneel. Een nipte meerderheid van CD&V-N-VA, Open Vld en Vlaams Belang keurde dit goed. Groen! en het kartel sp.a-Spirit stemden toen tegen. Ik beschouw dit nog altijd als het schoolvoorbeeld van resultaten kunnen boeken als oppositie.

Ten slotte is er recent nog de hele heisa geweest rond de Optima-affaire. Ook hier speelde het Vlaams Belang haar rol en beukten we keihard op de meerderheid in. Zo hard zelfs, dat toenmalig burgemeester Daniël Termont (sp.a) publiekelijk erg kwaad werd en stelde dat hij me kotsbeu was. Dit haalde toen alle kranten.

En hoe zie je de toekomst in Gent?

Deckmyn: Onder impuls van partijvoorzitter Tom Van Grieken werd de partij drastisch verjongd én daarbovenop ook nog eens veel professioneler. Er wordt – ook in Gent – geïnvesteerd in een goede omkadering. Tom steekt het niet onder stoelen of banken dat 2024 het jaar moet zijn om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. Ik sta daar volledig achter.

“Ook in Gent moet het de bedoeling zijn om onze bestuursverantwoordelijkheid te nemen!”

Ook in Gent moet het de bedoeling zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben bereid om hierin te investeren en steek mijn hand uit naar andere partijen. Het mag toch niet de bedoeling zijn dat we in een eindeloze spiraal van links beleid terechtkomen? Op het vlak van veiligheid, armoede, immigratie en islamisering in Gent moet het roer drastisch worden omgegooid. Vlaams Belang is bereid om hierin op een constructieve manier zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

Vlaams Belang is er dus klaar voor?

Deckmyn: Inderdaad! Er staat een nieuwe generatie klaar en ik verwacht dat we bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 heel wat nieuwe gezichten van het Vlaams Belang in Gent zullen zien. Ondertussen blijven we zeer actief. De bescherming van de mensen van de Sint-Bernadettewijk, het verdedigen van de veiligheid van de Gentenaars in de Brugse Poort, politiek het debat aangaan in de Gentse gemeenteraad… We blijven hard werken. Omdat het moet, we zijn het verplicht aan onze kiezers. De Gentenaar kan alvast op ons rekenen!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...