Interview met Johan Deckmyn in Knack

In de Knack van 5 mei (Editie Oost-Vlaanderen) verscheen een artikel over het beleid van het Gentse stadsbestuur waarbij kopstukken uit de oppositie ongezouten hun mening kunnen geven over dit beleid.

Het volledige interview met Johan Deckmyn (Vlaams Belang), Matthieu Dierckx (CD&V) en Filip Watteeuw vindt u in bijlage terug.

Op de site van Knack wordt het interview alsvolgt aangekondigd:

‘De paarse meerderheid is ontzettend arrogant geworden en voert constant een goednieuwsshow op.’ Halverwege de bestuursperiode is de oppositie niet mals voor het beleid van de Gentse coalitie. In de Gent-special van Knack maken Filip Watteeuw (Groen!), Matthieu Deirckx (CD&V) en Johan Deckmyn (Vlaams Belang) de tussenstand op.

Het sterke punt van de huidige meerderheid is volgens hen het sportbeleid van schepen Christophe Peeters (Open VLD), maar verder hebben ze vooral veel kritiek. Zo zou het Gentse stadsbestuur veel te weinig doen om de groeiende armoede in de stad aan te pakken en zou ook het huisvestingsbeleid te wensen overlaten. ‘En wat doen ze ondertussen met het geld dat we via het Stedenfonds van de Vlaamse en federale overheid krijgen? Dat investeren ze grotendeels in uiterlijk vertoon’, zegt Dierckx.

Maar waar ze het vooral moeilijk mee hebben, is dat het college van burgemeester en schepenen tegenwoordig veel te weinig luistert naar de oppositie en de burgers. ‘De meerderheid geeft de Gentenaars een vals gevoel van democratie’, zegt Deckmyn. ‘Ze organiseren in de hele stad hoorzittingen, maar dat is louter eenrichtingsverkeer.’

Burgemeester Daniël Termont laat het – in zijn bekende stijl – allemaal niet aan zijn hart komen: ‘Ze kletsen uit hun nek.’Hij wil in 2012 gewoon verder met Paars. 
Ann Peuteman

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...