Koepel Gent viert nieuwjaar

Op zondag 23 januari vond in het Biljarthuis in Wondelgem de traditionele nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang Koepel Gent plaats.

Gastspreekster was senator Anke Van dermeersch, die de talrijk opgekomen leden en sympathisanten in een vurige speech een hart onder de riem stak. Zo had Anke het onder meer over het gevaar van de sluipende islamisering van ons land en prees ze ook de Koepel Gent voor de mediabelangstelling die ze wisten te vergaren met hun acties in de sleepstraat en met hun nieuwjaarskalender. Het is op zo’n wijze dat de partij op een ludieke manier hun kernthema’s nog aan hun kiezers aanbrengen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn wenste iedereen namens het bestuur van de Koepel Gent van harte een gelukkig Nieuwjaar. Hij kon natuurlijk niet echt zwijgen met betrekking tot de negatieve berichtgeving over de bestuurshernieuwingen in Gent.

Deckmyn benadrukte dat alles volgens het boekje is verlopen en dat de toe te passen procedure, ook in Gent nauwkeurig werd toegepast.

In Gent kwam op maandag 17 januari immers het uittredend Koepelbestuur bijeen  in aanwezigheid van nationaal partijsecretaris en partijbestuurslid Guy D’haeseleer. Die was getuige van het feit dat het uittredend Koepelbestuur unaniem een nieuw bestuur heeft voorgesteld.

Alle mensen die zich kandidaat hebben gesteld, werden in het bestuur opgenomen.

Koepelvoorzitter Deckmyn wou verder niet echt meer informatie geven over de -soms kleinmenselijke- problemen in Gent en stelde dat men interne kwesties beter niet uitvecht via de media. Hij stelde dat er nu trouwens ook geen tijd voor ruzie is. Het Vlaams Belang heeft het al moeilijk genoeg in de media en dergelijke zaken kunnen we missen als kiespijn.

Zijn diepste wens voor dit nieuwe jaar was tenslotte de hoop dat men eendrachtig in het algemeen partijbelang verder kan werken aan de uitbouw van onze partij.

Ten slotte werd er op kosten van de Koepel Gent geklonken op het nieuwe jaar en werd het uiteindelijk een erg kameraadschappelijke en hartverwarmende bijeenkomst!

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...