Nieuwe Vlaamse regering

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse coalitie. Het Vlaams Belang betreurt dat uitgerekend de eerste regering die geleid wordt door een Vlaams-nationalist de magere ambitie heeft om de aan Vlaanderen toegeschoven bevoegdheden netjes uit te voeren en enkel te kleuren binnen de lijnen van het Belgische staatsbestel. 

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: “Het regeerakkoord van 2009 bevatte nog een communautair luik – de Octopusnota – dat er integraal deel van uitmaakte. In dit akkoord is elke communautaire ambitie afwezig. Blijkbaar is het Vlaamse staatsvormende project dood en begraven. De regering-Bourgeois I heeft duidelijk geen visie op de institutionele ontwikkeling van Vlaanderen en beperkt de toekomst van Vlaanderen tot die van Belgische rentmeester.”

Het Vlaams Belang betreurt eveneens dat de middenklasse het eerste slachtoffer zal zijn van de besparingen van de Vlaamse regering. Chris Janssens: “Wie veel geld heeft, zal de besparingen van de Vlaamse regering nauwelijks in zijn portemonnee voelen. Maar het zal vooral de middenklasse zijn die zwaar getroffen wordt door de bezuinigingsmaatregelen van de Vlaamse regering, zoals de afslanking van de Woonbonus, de vermindering van de kinderbijslag (voor grotere gezinnen), de hogere water- en energiefactuur en de hogere inschrijvingsgelden in het onderwijs.”

Het Vlaams Belang heeft ook fundamentele kritiek op belangrijke passages uit het akkoord. Zo betreurt het Vlaams Belang dat:
 

  1. deze Vlaamse regering het masterplan secundair onderwijs wil uitvoeren dat nieuwe stappen wil zetten in de ontmanteling van ons traditionele onderwijs;
  2. deze Vlaamse regering overweegt een kilometerheffing in te voeren waarvan de werkende Vlaming het gelag zal betalen;  
  3. geen stappen worden gezet in de hervorming en verstrakking van het inburgeringsbeleid. Een verplichting om te slagen voor een inburgeringsexamen wordt nog steeds niet voorzien en een koppeling met de verblijfswetgeving wordt niet gemaakt;
  4. de Vlaamse regering geen antwoord heeft op de stijgende energiefactuur voor de Vlaamse gezinnen en door het kortwieken van het Vlaams energiebedrijf de ambities opbergt  om greep te krijgen op de energieproductie;
  5. deze Vlaamse regering Vlaanderen slaafs blijft onderwerpen aan de EU-regelneverij en belastinggeld in bodemloze EU-putten zal blijven storten;
  6. de Vlaamse regering de beslissing van de vorige Vlaamse regering inzake Oosterweel zal uitvoeren, alhoewel deze beslissing niet gedragen wordt door de Antwerpenaren.

Fractievoorzitter Chris Janssens voegt er ten slotte nog aan toe dat belangrijke factoren in het regeerakkoord erg vaag blijven: “Opvallend is ook de vaagheid van het akkoord over bepaalde fundamentele dossiers. Zo worden aan de gigantische budgettaire nood qua schoolinfrastructuur slechts enkele luttele regels besteed. Hetzelfde geldt voor de wachtlijsten in de gehandicaptensector. Concrete doelstellingen noch cijfers worden gepresenteerd. Dit werkt het vermoeden in de hand dat hierover nog geen concrete afspraken werden gemaakt. Nochtans zou – mede gezien de tijdens de campagne gedane beloftes – wel duidelijk mogen worden gemaakt in hoeverre deze regering zich ter zake wenst te engageren.”

Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...