Onze raadsleden en de Gentse bibliotheek

Jaarlijks komt de raad van bestuur van de Gentse bibliotheek drie- tot viermaal samen. Het Vlaams Belang Koepel Gent heeft zes afgevaardigden in deze cultuurraad.
De volgende jaren komt vooral de nieuwe bibliotheek in het Waalse Krook-project in de schijnwerpers te staan.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent de werking van de Gentse bibliotheek, kan u steeds contact opnemen met onze mandatarissen.
Op de foto herkent u onze raadsleden Christan Bauwens, Wis Versyp en An Inghelram die vandaag de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de bibliotheek bijwoonden.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...