Oost-Vlaamse deputatie doet uitverkoop van provinciale eigendom aan spotprijs

Provinciegrond wordt door toekomstige eigenaar nu al te koop aangeboden aan meer dan dubbele van de prijs

De provincie Oost-Vlaanderen wacht blijkbaar niet het resultaat af van de lopende besprekingen over de hervorming van de provincies; diverse provinciale gebouwen staan leeg, zijn verkommerd of worden niet meer onderhouden en nu wordt ook gestart met de uitverkoop van provinciale gronden. Op de provincieraad van woensdag 17 maart ’10 stond al een eerste dossier op de agenda met het voorstel van de verkoop van 255,09 m² bouwgrond in een woongebied met landelijk karakter in de gemeente Zwalm. De grond wordt onderhands verkocht aan een bouwpromotor voor de prijs van 115 euro/m² of voor een totaal van 29.335,35 euro. Volgens het schattingsverslag van de ontvanger der registratie en domeinen is dit een correcte prijs.

Op basis van dit schattingsverslag zou je kunnen geloven dat de provincie waar voor zijn geld krijgt, maar na onderzoek van het Vlaams Belang blijkt dat de deputatie enkel de kas van een bouwpromotor spijst en het provinciaal belang volledig verwaarloosd. Het is immers nu al duidelijk dat het stuk provinciale grond deel zal uitmaken van een groot verkavelingsproject, waar de verkoop van de kavels alleen al de bouwpromotor 480.000 euro moet opbrengen. De gemiddelde verkoopprijs van die kavels is 256 euro/m², veel meer dus het provinciale schaamlapje van 115 euro/m², en sommige bouwloten gaan zelfs tot 329 euro/m². De provincie, ook al brengt zij 12% aan gronden in op het totale project (1.887 m²), krijgt met haar vraagprijs slechts 6% van de totale opbrengst, terwijl op het plan duidelijk kan vastgesteld worden dat de provinciale inbreng uiterst noodzakelijk is voor de realisatie van het bouwproject. Hoe de bouwpromotor tot die hoge verkoopprijzen komt is onduidelijk, zeker als men weet dat er geen grote investeringen nodig zijn voor de nutvoorzieningen.

Bovendien heeft de bouwpromotor,
Bouwpromotie plus bvba & ABLI nv uit Erpe-Mere, duidelijk de verkoop van het provinciaal lapje grond niet afgewacht, om de provinciale grond nu al te koop aan te bieden op haar website en heeft de bouwpromotor niet gewacht om nu al een verkavelingsaanvraag bij de gemeente Zwalm in te dienen voor het volledige project, inclusief het nog te verwerven stuk provinciale grond. Ook al heeft de gemeente Zwalm begin dit jaar de verkavelingsaanvraag aan de provincie laten weten, maken noch het bewuste schattingsverslag en noch de deputatie in haar verslag aan de provincieraad daar enige melding van.

Het Vlaams Belang heeft dan ook op de provincieraad van woensdag 17 maart ’10 bij monde van fractievoorzitter Tanguy Veys voorgesteld door middel van een amendement om de vraagprijs minstens te verdubbelen tot 230 euro/m², een vraag die echter tijdens de
stemming werd afwezen door CD&V, Open VLD, SP.a en Groen!.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de deputatie bewust dit stuk grond weggeeft aan een spotprijs, bewust de verkavelingsplannen verzwegen heeft en er op de koop toe geen probleem mee heeft dat de bouwpromotor de provinciale grond nu al te koop aan bied. Op die manier wordt door de schuld van een onverantwoorde deputatie het provinciaal belang volledig geschaad en enkel het eigenbelang gediend.

Tanguy Veys
provincieraadslid – fractievoorzitter Vlaams Belang

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...