Paal en perk stellen aan fraude en gesjoemel in de Gentse administratie

De laatste dagen kwamen heel wat zaken van fraude en gesjoemel bij de Gentse administratie aan het licht.

Ambtenaren van acht verschillende stedelijke diensten brachten tijdens de diensturen honderden bezoeken aan een schroothandelaar om materiaal te verkopen en ontvingen cash geld dat in geen enkele stedelijke boekhouding te vinden is.
De feiten kwamen aan het licht door een belastingscontrole bij de betrokken schroothandelaar, m.a.w. de stedelijke diensten hadden niets gemerkt.

Het ontbreekt bij het stadsbestuur duidelijk aan ernstige en grondige controle.
Het kan niet anders dan dat nogal wat mensen van een en ander op de hoogte waren.
Bijgevolg is het niet overdreven om te spreken van een gedoogbeleid.

Deze praktijken stellen de stedelijke administratie in een slecht daglicht en duizenden ambtenaren die hun werk goed en correct uitvoeren zijn hiervan de dupe.
Het zal niet eenvoudig zijn om het vertrouwen van de Gentse burgers in de stedelijke administratie te herstellen.

Het Vlaams Belang ergert zich eraan dat burgemeester en schepenen de feiten minimaliseren (zo stelt de burgemeester dat het schroot gevonden werd op straat en beweert hij dat er geen eigendom van de Stad ontvreemd zou zijn…).

Het Vlaams Belang eist eerst en vooral een grondig onderzoek naar de feiten en dringt erop aan dat het bestuur eindelijk paal en perk stelt aan de heersende graaicultuur.

Kristina Colen
Fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...