Politie onder druk gezet door Groen om niet op te treden?
Foto: iStock.

Politie onder druk gezet door Groen om niet op te treden?

Na aanhoudende overlast in de Blaarmeersen door allochtone jongemannen uit het Brusselse, waarbij het zelfs tot messteken kwam, beloofde Gents burgemeester Mathias De Clercq beterschap. Het stadsbestuur zou in samenwerking met de Gentse politie en met Farys maatregelen nemen om amokmakers te weren. De politie zou een aanklampend beleid voeren door mensen zonder reservatie of identiteitskaart terug te sturen. Vlaams Belang Gent heeft echter uit betrouwbare bron vernomen dat Schepen voor Jeugd Elke Decruynaere (Groen) de politie onder druk zet om niet op te treden. De relatie tussen de politionele diensten en het stadsbestuur bevindt zich hierdoor naar verluidt op een vriespunt.

“Relschoppers horen daar niet thuis en daar zullen we ook tegen optreden”, verklaarde Clercq eerder deze zomer. De aangekondigde maatregelen vielen echter niet in goede aarde bij coalitiepartner Groen. Schepen Elke Decruynaere (Groen) zou ‘omwille van ideologische redenen’ intern oppositie voeren en de politie zelfs aansporen het beleid van de coalitie niet uit te voeren. Johan Deckmyn, fractieleider van het Vlaams Belang, zal de burgemeester dan ook om opheldering vragen. Hij diende daartoe een mondelinge vraag in in de commissie Algemene Zaken.

“Indien het beleid inderdaad actief tegengewerkt wordt door schepen Decruynaere, moet het stadsbestuur Decruynaere de laan uitsturen”

“Indien het beleid van burgemeester De Clercq inderdaad actief tegengewerkt wordt door schepen Decruynaere, zit dit stadsbestuur met een fundamenteel probleem. Dan kan het niet anders dan Decruynaere de laan uit te sturen. Niet alleen omdat het anders zijn eigen beleid ondermijnt, maar zeker ook aangezien de relatie met de Gentse politie hierdoor onder druk komt te staan. Een gezonde relatie tussen bestuur en politie is essentieel voor een vlotte samenwerking en dus onze veiligheid. De Gentenaar heeft recht te weten of dit stadbestuur nog met één stem spreekt en of het aangekondigde beleid uitgevoerd zal worden.”

“Er wordt gespeeld met de veiligheid van de Gentenaar die rustig een dagje wil genieten van onze Blaarmeersen”, vervolgt en besluit Deckmyn. “We waren voorzichtig tevreden dat er eindelijk opgetreden zou worden om die veiligheid te garanderen, maar nu blijkt opnieuw dat onze twijfels en reservaties meer dan terecht waren. Mijn vragen aan de burgemeester zullen dan ook duidelijk zijn: “Voert de politie het aangekondigde beleid uit? Communiceert dit stadsbestuur nog met één stem? Of ondermijnt schepen Decruynaere de genomen maatregelen en het gezag van de burgemeester?”

Wordt vervolgd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...