Provincie Budget 2014

Vlaams Belang keurt Budget 2014 en Meerjarenplanning 2014-2019 af

De Vlaams Belangfractie keurde gisteren in de Oost-Vlaamse provincieraad het Budget 2014-2019 en de Meerjarenplanning 2014-2019 af.

De interne staatshervorming heeft ingrijpend gesleuteld aan de bevoegdheden van de provincies en tegelijk zwaar gesnoeid in de financiële middelen die de Vlaamse regering ter beschikking stelt van de provincies. Vlaams Belang juicht dit toe. Anderzijds gaat deze interne staatshervorming voor ons nog niet ver genoeg. Vlaams Belang is van oordeel dat de provincies best afgeschaft kunnen worden. De provinciale bevoegdheden kunnen perfect doorgeschoven worden naar enerzijds de steden en gemeenten en anderzijds de Vlaamse Gemeenschap. Bovendien werd Vlaams Belang op geen enkel moment geraadpleegd bij het opstellen van het budget en de meerjarenplanning. Bijgevolg konden we geen eigen accenten leggen. Het provinciebestuur speelt volgens ons ook teveel sinterklaas via de subsidiëring van allerlei verenigingen en organisaties waarvan het maatschappelijk doel ons niet altijd duidelijk is. Bovendien hangt het dossier van de centralisatie van de provinciale diensten in de Gentse Leopoldskazerne als een donkere wolk boven de meerjarenplanning. Vlaams Belang heeft pertinente vragen bij de timing en de financiering van dit dossier. Ook heeft de provincie geen pasklare oplossingen voor de dreigende mobiliteitsproblemen in de betreffende buurt. Daarnaast zullen de cijfers voor de verbouwing en de inrichting van het complex en de aanleg van een ondergrondse parking ongetwijfeld een stuk zwaarder uitvallen dan ze nu worden voorgesteld. Zo heeft de stad Gent nog steeds geen formele vraag van de provincie ontvangen met betrekking tot de aankoop van het blok aan de straatkant (dat gedeelte van het complex dat de meeste mogelijkheden biedt).

Olaf Evrard

Fractievoorzitter Vlaams Belang provincieraad Oost-Vlaanderen

Christian Bauwens

provincieraadslid

Vlaams Belang keurt Budget 2014 en Meerjarenplanning 2014-2019 af

De Vlaams Belangfractie keurde gisteren in de Oost-Vlaamse provincieraad het Budget 2014-2019 en de Meerjarenplanning 2014-2019 af.

De interne staatshervorming heeft ingrijpend gesleuteld aan de bevoegdheden van de provincies en tegelijk zwaar gesnoeid in de financiële middelen die de Vlaamse regering ter beschikking stelt van de provincies. Vlaams Belang juicht dit toe. Anderzijds gaat deze interne staatshervorming voor ons nog niet ver genoeg. Vlaams Belang is van oordeel dat de provincies best afgeschaft kunnen worden. De provinciale bevoegdheden kunnen perfect doorgeschoven worden naar enerzijds de steden en gemeenten en anderzijds de Vlaamse Gemeenschap. Bovendien werd Vlaams Belang op geen enkel moment geraadpleegd bij het opstellen van het budget en de meerjarenplanning. Bijgevolg konden we geen eigen accenten leggen. Het provinciebestuur speelt volgens ons ook teveel sinterklaas via de subsidiëring van allerlei verenigingen en organisaties waarvan het maatschappelijk doel ons niet altijd duidelijk is. Bovendien hangt het dossier van de centralisatie van de provinciale diensten in de Gentse Leopoldskazerne als een donkere wolk boven de meerjarenplanning. Vlaams Belang heeft pertinente vragen bij de timing en de financiering van dit dossier. Ook heeft de provincie geen pasklare oplossingen voor de dreigende mobiliteitsproblemen in de betreffende buurt. Daarnaast zullen de cijfers voor de verbouwing en de inrichting van het complex en de aanleg van een ondergrondse parking ongetwijfeld een stuk zwaarder uitvallen dan ze nu worden voorgesteld. Zo heeft de stad Gent nog steeds geen formele vraag van de provincie ontvangen met betrekking tot de aankoop van het blok aan de straatkant (dat gedeelte van het complex dat de meeste mogelijkheden biedt).

Olaf Evrard

Fractievoorzitter Vlaams Belang provincieraad Oost-Vlaanderen

Christian Bauwens

provincieraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...