Schriftelijke vragen gemeenteraad januari 2010

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, januari 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Preventie en Veiligheid – Niet-dodelijke wapens
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Politie – Preventie en Veiligheid – Schoolinbraken
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Parkeerbeleid – Voorbehouden parkeerruimte
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale woningen – Onbewoonbare sociale woningen
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Financiën – Betalingsachterstanden
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale Woningen – Inschrijving bij het Gents stadsbestuur voor het huren van een sociale woning
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Regularisatieaanvragen – Regularisatieaanvragen ingediend op basis van de instructie van 19 juli
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Groendienst – Vossen
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Bestuur – Informatie – Infokiosken

Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Wegen – Gevaarlijke toestand Prinses Clementinalaan
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, januari 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Preventie en Veiligheid – Niet-dodelijke wapens
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Politie – Preventie en Veiligheid – Schoolinbraken
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Parkeerbeleid – Voorbehouden parkeerruimte
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale woningen – Onbewoonbare sociale woningen
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Financiën – Betalingsachterstanden
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale Woningen – Inschrijving bij het Gents stadsbestuur voor het huren van een sociale woning
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Regularisatieaanvragen – Regularisatieaanvragen ingediend op basis van de instructie van 19 juli
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Groendienst – Vossen
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Bestuur – Informatie – Infokiosken

Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Wegen – Gevaarlijke toestand Prinses Clementinalaan
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...