Stemming hoofddoekenverbod provincieraad Oost-Vlaanderen uitgesteld

Nog geen hoofddoekenverbod in provincie

De stemming over het door Tanguy Veys (Vlaams Belang) ingediende voorstel om hoofddoeken ook voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen te verbieden, is uitgesteld. Er waren te weinig raadsleden aanwezig om tot een geldige stemming over te gaan.

Van de 84 Oost-Vlaamse provincieraadsleden moeten er minstens 43 aanwezig zijn om te kunnen stemmen. Dat was op het moment dat het voorstel van Veys aan bod zou komen niet meer het geval.

Voornamelijk raadsleden van CD&V en sp.a-Spirit ontbraken. De stemming is nu gepland voor de volgende vergadering van de provincieraad op 16 januari 2008.

Het voorstel van Veys is gebaseerd op het in de gemeenteraad van Gent goedgekeurde hoofddoekenverbod. Daar werd aanvankelijk ook een voorstel door Vlaams Belang ingediend, maar dat werd afgekeurd. De aangepaste versie van Open Vld, waarbij het verbod enkel geldt voor ambtenaren die in contact komen met het publiek, werd met een nipte meerderheid wel goedgekeurd. Dinsdag werd in de Gentse OCMW-raad dan weer een door Groen! ingediende motie, die de hoofddoek tolereert, aanvaard./.SER
GENT 13/12 (BELGA)Nog geen hoofddoekenverbod in provincie
Gent
Het provinciepersoneel zal pas volgend jaar weten of er een hoofddoekenverbod komt. Gisteravond kwam er van het aangekondigde debat in de Oost-Vlaamse provincieraad niks in huis. Gezien het late uur en de al overvolle agenda besloot voorzitter Marc Lootens het debat op de agenda van de vergadering op 16 januari te plaatsen.

Vlaams Belang had het hooddoekenverbod op de agenda gezet door een motie in te dienen waarin werd gevraagd naar een verbod op het dragen van ideologische, levensbeschouwelijke, religieuze en politieke symbolen voor het provinciepersoneel. Vorige maand werd een voorstel weggestemd door de voltallige meerderheid. Als reactie hierop bracht het Vlaams Belang een kopie ter stemming die de Open Vld eerder in de Gentse gemeenteraad goedkeurde. (JGG)
Het Laatste Nieuws / Gent-Wetteren-Lochristi, 14 december 2007

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...