Tanguy Veys ontvangt delegatie motorrijders – Vlaams Belang schaart zich achter verzuchtingen Motorcycle Action Group


Morgen, zondag 10 april ’11, ontvangen in alle Vlaamse provincies vertegenwoordigers van het Vlaams Belang delegaties van de belangengroep voor motorrijders, de Motorcycle Action Group (MAG). In Oost-Vlaanderen worden ze ontvangen ten huize van volksvertegenwoordiger Tanguy Veys. Dit kadert in een campagne van de MAG om een aantal geplande “pestmaatregelen tegen motorrijders” aan te klagen. De MAG kant zich immers scherp tegen de voorstellen van federaal staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe (CD&V), op vlak bijvoorbeeld van rijbewijzen, fluo hesjes en keuring. Maar ook de Vlaamse overheid blijft duidelijk nog steeds in ernstig gebreke om te voorzien in motorvriendelijke verkeersinfrastructuur en in verschillende oefenterreinen en motorcircuits, zo ook in Oost-Vlaanderen. Het Vlaams Belang heeft alvast bij monde van nationaal voorzitter Bruno Valkeniers in een brief aan de MAG (zie bijlage) duidelijk gemaakt dat de partij zich schaart achter hun eisen en verzuchtingen.

Concreet zal een delegatie motorrijders van de MAG morgenvroeg om 9u30 in Gent bij Tanguy Veys persoonlijk (Rozebroekstraat 65 te 9040 Sint-Amandsberg) een petitie met hun voornaamste klachten en standpunten symbolisch overhandigen. Tanguy Veys, lid van de Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven van de Kamer, is immers in het verleden als provincieraadslid hieromtrent geregeld tussengekomen en lag recent als volksvertegenwoordiger aan de basis van een hoorzitting in het federaal parlement. Hij belooft bovendien om ook in de toekomst hun dossier van nabij op te volgen en in het parlement de nodige initiatieven te nemen om tegemoet te komen aan hun terechte eisen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...