Verslag militantenbijeenkomst

Op zaterdag 19 maart 2011 ging in Taverne ‘t Lammeken te Mariakerke de 6e militantenmiddag door.

Ondanks de eerste lentezon en het 50-jarige verjaardagsfeest van het VNJ dat te Wachtebeke plaatsvond, waardoor heelwat militanten, symphatisanten en bestuursleden in Domein Puyenbroeck te bespeuren vielen, tekenden toch een 15-tal partijgetrouwen present op deze ondertussen welgekende maandelijkse bijeenkomst om er tussen een droogje en een natje bij te praten en van gedachten te wisselen.

Vermeldenswaard is alvast het feit dat Johan Deckmyn, die deze maal als aanspreekpunt fungeerde, waarvoor uw ondergetekende dienaar hem alvast wenst te bedanken, er een aanwezige kon van overtuigen om lid te worden van de enige Vlaams-nationalistische radicale partij bij uitstek!

Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een stand van zaken op te maken rond de verdeling van de pamfletten, welke de voorjaarscampagne “Blijf van ons Land” ondersteunen.

Verder konden de aanwezigen ook nog klinken op de door de partijraad goedgekeurde bestuurshernieuwing van de Gentse Vlaams Belang-afdeling!

Bij deze wens ik iedereen alvast warm te maken voor onze volgende militantenmiddag, welke zal doorgaan op 16 april 2011 op onze vertrouwde stek te Mariakerke.

Voor een onafhankelijk Vlaanderen en het Eigen Volk Eerst,

Martin Gyselinck, verantwoordelijke militantenwerking Vlaams Belang Koepel Gent

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...