Vlaams Belang Gent hekelt ‘muslims only’-terugbetaling slachtkosten offerfeest
Foto: iStock.

Vlaams Belang Gent hekelt ‘muslims only’-terugbetaling slachtkosten offerfeest

Stad Gent faciliteert ook dit jaar de organisatie van het Offerfeest, samen met het stedelijk Agentschap voor Inburgering en Integratie IN-Gent. Opvallend is dat Gentse moslims – en dat wordt duidelijk gespecificeerd als voorwaarde – bij dat Agentschap een factuur kunnen binnenbrengen om een terugbetaling te ontvangen voor hun slachtkosten. Op de website van de Stad staat piekfijn uitgelegd hoe je dat moet aanpakken. “Laat je als Gentse moslim een schaap of ram slachten in het kader van het Offerfeest bij een erkend slachthuis of op een erkende tijdelijke slachtvloer tussen 19 juli en 23 juli? Dan krijg je een terugbetaling van de slachtkosten per schaap of ram via IN-Gent vzw.” Kan je geen Nederlands? Geen probleem: de stad voorziet ook folders in het Engels, Frans, Arabisch en Turks. “Onaanvaardbaar.”

“Stad Gent ondermijnt hiermee net de broodnodige integratie van islamitische allochtonen”, reageert Vlaams Parlementslid en Vlaams Belang Gent-voorzitter Johan Deckmyn. “De stad stelt letterlijk op haar website het Offerfeest te faciliteren, en dan nog in het Arabisch en het Turks. De scheiding tussen Kerk en staat, of in dit geval moskee en stad, is bijzonder ver te zoeken. Deze waanzin gaat te ver.”

“De scheiding tussen Kerk en staat, of in dit geval moskee en stad, is bijzonder ver te zoeken”

IN-Gent moet in theorie de doelstellingen van het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering realiseren op het grondgebied van Stad Gent. De vzw wordt daartoe gefinancierd door de Stad, de Vlaamse overheid en het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). En net daar, bij IN-Gent, kan je per identiteitskaart en tot en met 30 september een terugbetaling ontvangen van de slachtkosten per schaap of ram. Elk moslimgezin kan met andere woorden meerdere dieren laten slachten voor het Offerfeest, op kosten van de Gentse en Vlaamse belastingbetaler, met steun van de EU.

IN-Gent ontvangt als stedelijk agentschap natuurlijk dus ook middelen van het Gentse stadsbestuur, dat bestaat uit een Vivaldi-coalitie van christendemocraten, liberalen, socialisten en groenen. Bij de Groen-fractie werden hierover opvallend genoeg nooit opmerkingen gemaakt, hoewel de partij er doorgaans prat op gaat voor dierenwelzijn op te komen, maar op deze manier slacht meefinanciert.

Gabi De Boever, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Gent, zetelt in de Raad van Bestuur van IN-Gent en is bijzonder ontevreden over deze gang van zaken. “Dergelijk praktijken zijn ver doorgedreven discriminatie en moeten zo snel mogelijk stoppen”, aldus De Boever. “Of gaan we iedereens slachtingskosten gaan terugbetalen? Het is bovendien een vreemde paternalistische houding ten aanzien van de islamitische allochtone bevolking in Gent, alsof het eeuwige kinderen betreft die enkel de (slacht)wetgeving kunnen naleven als ze wat snoep – of in dit geval geld – krijgen. Ik zal dit aankaarten op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur. Dit moet het laatste jaar worden dat dit nog kan.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...