Vlaams Belang Koepel Gent voert actie tegen lakse houding stadsbestuur bij samenlevingsproblemen met vreemdelingen

Samenlevingsproblemen zijn bewuste ‘peststrategie’ om de autochtone bevolking te verdrijven


De stad Gent overhandigde recent aan zijn personeelsleden  een ‘samenlevingsmap’ (zie bijlagen) waarin veel voorkomende ‘samenlevingsproblemen met nieuwkomers’ worden toegelicht. De burgemeester en de schepen van Welzijn en Gezondheid sommen daarin een aantal voor de hand liggende zaken op die niet thuishoren in de Gentse wijken: ongedierte in huis en tuin, slapeloze nachten, gewonde kinderen, stank in de buurt, … Uiteraard staan alle Gentenaars achter deze doelstellingen, maar er is meer.

Wat de stad Gent ‘samenlevingsproblemen’ noemt, zijn in feite dagelijkse voorbeelden van de weigering van grote groepen vreemdelingen om zich aan te passen. Dit bewijst dat de overheid aan deze vreemdelingen nauwelijks voorwaarden stelt om zich hier te vestigen en daar bovenop, als kers op de taart, een uitkering te krijgen.

Deze ‘samenlevingsproblemen’ worden trouwens in geen enkel land getolereerd, al zeker niet in hun landen van herkomst. Deze vreemdelingen voeren als het ware een bewuste ‘peststrategie’ om de autochtone bevolking te verdrijven en aldus hun territorium uit te breiden.

Velen beschouwen immers handtasdiefstallen, autokraken, gewapend rondlopen op straat, bedreigingen en drugs als kleine vergrijpen die onze samenleving minzaam met de mantel der liefde moet bedekken. Nochtans zijn deze vormen van ‘zogenaamde’ criminaliteit in ons land wel degelijk strafbaar en staan er zelfs strenge (gevangenis)traffen tegenover.

Daarom heeft Vlaams Belang Koepel Gent op zijn beurt een aangepaste versie van deze samenlevingsmap gemaakt voor die nieuwkomers die bereid zijn zich naadloos te integreren. Net als de stad Gent kozen wij voor eenvoudige beelden en foto’s die de Nederlandsonkundige nieuwkomers ook kunnen begrijpen. Het Vlaams Belang is immers van mening dat dit mapje een handige aanvulling is op dat van de stad Gent. We hopen dat de nieuwkomers er gebruik van maken en dat zij, na het volgen van een inburgeringtraject, uiteindelijk Gentenaar onder de Gentenaars mogen worden.

Concreet zullen op vrijdag 20 mei ’11 de eerste exemplaren van deze alternatieve samenlevingsmap officieel overhandigd worden aan de Gentse stadsdiensten en zal een samenvattend pamflet uitgedeeld worden aan de bezoekers. Er wordt die dag om 11u30 verzameld aan de hoofdingang van het Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Einde van de actie wellicht rond 12u30.

Met vriendelijke groet,

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...