Vlaams Belang roept op tot rechtse frontvorming

sp.a kiest voor de vlucht vooruit

Het Vlaams Belang vernam vandaag dat de sp.a en Groen! in Gent in kartel naar de gemeenteraadverkiezingen van oktober 2012 trekken. De samenwerking tussen beide partijen zou in de loop van de afgelopen weken beklonken zijn.

Dat men nu voor een rood-groen kartel kiest kan verbazend lijken aangezien de groenen in het verleden steeds hooghartig een kartelformule van de hand hebben gewezen. Het vertrek van Groen!-boegbeeld Vera Dua zal beslist niet vreemd zijn aan het feit dat Groen! nu wel bereid is om met de socialisten samen te gaan. De groenen zijn reeds een tijdje machtsgeil en presteerden het zelfs om in 2006 al hun 3 toekomstige schepenen voor stellen.

Dat de sp.a nu meer dan ooit opteert voor een kartel is ook niet moeilijk te duiden. De vorige kartelpartner Spirit (nu Pro-Gent) is electoraal van geen betekenis meer en Zonnekoning Termont wil aan de macht blijven en kiest bewust voor linkse frontvorming. Termont krijgt immers geen vat op de stijgende maatschappelijke problemen waar Gent meer en meer mee te maken krijgt en die hij uiteindelijk zelf heeft veroorzaakt door een laks beleid. Nu kiest hij voor de vlucht vooruit en lijkt een links front voor hem de ideale oplossing om ook de volgende legislatuur aan de macht te blijven.

Het Vlaams Belang stelt vast dat alhoewel de Gentenaar (centrum-)rechts stemt, hij reeds decennia lang te maken krijgt met een links beleid. We roepen dan ook alle andere partijen op om zich te bezinnen of een rechtse frontvorming hierop een antwoord kan bieden. Het Vlaams Belang gelooft in zijn eigen electorale kracht maar is bereid om hieromtrent met andere partijen een gesprek te voeren, zodat de Gentenaar eindelijk krijgt waar hij al jarenlang om vraagt: een degelijk (centrum-)rechts beleid in Gent.

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent
Vlaams volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...