Vlaams Belang wil bewoners De Volkshaard niet in de steek laten
Foto: iStock.

Vlaams Belang wil bewoners De Volkshaard niet in de steek laten

Het Vlaams Belang wil een oplossing voor de bewoners van de twee sociale woonblokken in de Marseillestraat. De partij wil dat er woord wordt gehouden en de stad Gent tussenbeide komt om de beloofde renovaties uit te voeren. “We willen niet dat deze mensen in erbarmelijke omstandigheden moeten leven, noch dat ze op straat worden gezet. De stad moet hiervoor garant staan.”

Na alles wat er gebeurd is in de Bernadettewijk (Sint-Amandsberg), dreigt nu eenzelfde scenario voor de bewoners van twee sociale woonblokken in de Marseillestraat. Jarenlang beloofde ‘De Volkshaard’ deze appartementen te renoveren, maar nu wil de sociale woonmaatschappij de 72 appartementen gewoonweg verkopen. Een renovatie zou hen te duur uitvallen.

Deze verkoop kan niet los gezien worden van de decretaal opgelegde fusie van alle Gentse sociale woonmaatschappijen tot één grote sociale woonmaatschappij. ‘De Volkshaard’ heeft immers aangegeven dat zij hun Gentse woningen niet willen laten opgaan in de fusie tot één grote Gentse woonmaatschappij. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe sociale woonmaatschappij deze woningen zou moeten overkopen aan de algemeen geldende marktprijs. Vervolgens kan ‘De Volkshaard’ die opbrengsten investeren in projecten buiten Gent.

Stad Gent moet garant staan voor welzijn inwoners De Volkshaard

“Dit kan niet de bedoeling zijn”, reageert Johan Deckmyn (Vlaams Belang), fractieleider in Gent. “Dit betekent immers niet alleen dat er 72 sociale wooneenheden verdwijnen in Gent, maar ook dat de financiële opbrengsten niet langer zullen geïnvesteerd worden in sociale woningbouw in Gent. Het is dubbel jammer voor Gent omdat er heel wat ééngezinswoningen bij zijn, en net die woningen zijn zeldzaam in Gent”.

“Het is duidelijk dat de opgelegde fusie vanuit de Vlaamse overheid gevolgen kan hebben die moeten opgevangen worden”, besluit Deckmyn. “Stad Gent mag in ieder geval niet machteloos toekijken en moet ervoor zorgen dat er woord wordt gehouden ten aanzien van de inwoners. Zij mogen niet op straat komen te staan, noch moeten blijven wonen in ongerenoveerde woonsten. Stad Gent moet tussenbeide komen en garant staan voor het welzijn van de inwoners van De Volkshaard.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...