Wat schepen van Personeelsbeleid Pehlivan werkelijk verklaarde n.a.v. het hoofddoekenverbod

Sinds dinsdagavond 27 november is er een welles-nietes-spelletje aan de gang over wat schepen van Personeelsbeleid Fatma Pehlivan op de morgen van die dag voor Radio 1 heeft verklaard.

Volgens het Vlaams Belang heeft ze toen beweerd dat de ambtenaren van de stad Gent i.v.m. dit verbod het recht hadden burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Burgemeester Termont beweerde nadien dat dit sterk overdreven was. Hier volgt de inhoud van het laatste gedeelte van het interview van mevrouw Pehlivan zoals dit in de Kamer van Volkvertegenwoordigers werd uitgetikt:

VRT: Dus als ik het goed versta, mevrouw Pehlivan, dan zegt u eigenlijk, we gaan dat zo lang mogelijk rekken.
F(atmah) P(ehlivan): (lachje) We zullen het nagaan en we zullen daarna nog eens voor alle duidelijkheid … wat er in de gemeenteraad beslist is, moet ook uitgevoerd worden, maar er gaan wel een aantal procedures moeten volgen voor het duidelijk is …
VRT: En voor het einde van het jaar zal de hoofddoek nog niet afgenomen worden?
FP: We gaan geen controleurs de baan opsturen om na te gaan: wie draagt er een hoofddoek en wie niet. We gaan geen hetze voeren, dat ben ik helemaal niet van plan.
VRT: Ook niet op het moment dat het ingevoerd wordt? Hoe gaat u dan wel controleren als u niet mensen op pad stuurt om het na te gaan?
FP: Ik denk dat in die zin een circulaire zal rondgedeeld worden en dan zal het aan de mensen voorgelegd worden, maar goed, ik zal niet de persoon zijn om die mensen dan te verplichten. Dan moeten er maar klachten …
VRT: Dus burgerlijke ongehoorzaamheid, dat zal mogen van u?
FP: Ze hebben het recht om dat te doen, mevrouw, en als er dan klachten neergelegd worden, ja goed …
VRT: Als je het goedkeurt dat het niet mag, dan is het toch geen recht meer?
FP: Neen, maar je kan altijd een aantal bepaalde dingen niet doen en als er dan klachten neergelegd worden, ja dan, zullen we zien waar we uiteindelijk belanden.

Deze tekst spreekt boekdelen. Fractieleider van het Vlaams Belang Francis Van den Eynde zal dan ook in de eerstvolgende Gentse gemeenteraad schepen Pehlivan over één en ander interpelleren. Hij zal haar tegelijkertijd vragen hoever ze intussen gevorderd is met het in toepassing brengen van het betreffende gemeenteraadsbesluit.

Johan Deckmyn, Vlaams volkvertegenwoordiger en gemeenteraadslid
voorzitter Vlaams Belang, Koepel Gent

Voor nadere informatie:
Francis Van den Eynde 0477/426.525

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...